Nepoznaná História

Main Menu

Login Form

paypal

 • Currency:
 • Amount:

Counter

01914479
Today
Yesterday
This Month
All days
29
175
652
1914479
Vítejte, Host
Uživatelské jméno Heslo: Pamatovat si mne

Téma: Základné otázky našej minulosti (ZOnM)

Základné otázky našej minulosti (ZOnM) 19. čec 2016 21:24 #13581


 • Příspěvky:4935 Obdržená poděkování 7352
 • Avatar uživatele Dušan
 • Dušan
 • SUPER SPECIALISTA
 • OFFLINE
 • Karma: 86
Mal by som asi dať len odkaz, ale zdá sa mi to dosť dobré info na komplet ukradnutie.
HOX napísal v debate na Levanete toto:


Přesnější by bylo napsat "začalo polatinštování/katolizace", i když navenek to jakoby zůstalo pravoslavím. Agrese na 1., 2. , 3. prioritě. Předtím bylo pravoslaví, byly slovanské církevní texty v rodném jazyce: Apoštol, Žalmy. O bibli nikdo neslyšel.
Podle všeho byla v 17-18 století na větší části Evropy a Asie občanská válka, katolicismus proti pravoslaví (na různých místech ale nazývaných různě, např. ariánství, víra Katarů, Albigojců atd.), Evropa tehdy přišla o 1/3 obyvatel celkově v některých regionech zmizely 2/3 obyvatel - bez zaznamenaného hladomoru, morových epidemií, větších válek a přírodních neštěstí nebo jiných důvodů, které by to vysvětlovaly. Braniborsko mělo v roce 1676 - 20 milionů obyvatel, o několik desetiletí později - 6 milionů.

V roce 1676 byl v Moskvě otráven car Alexej Michailovič, stoupenec pravoslaví, a byl odstraněn patriarcha Nikon, který také bojoval proti latinské herezi - proběhl prozápadní převrat organizovaný z Evropy. Pro chápání dění je třeba vědět, že Evropa tehdy byla v závislém podstavení na Moskvě, platila daň, což se jim pochopitelně nelíbilo. Dnes sice historie říká něco jiného, ale dobové dokumenty to potvrzují jasně. V Rusku vypukla občanská válka, v historii odražená jako povstání Stěnky Razina a "sedlácká válka" (v ruštině "kresťanskaja vojna" = křesťanská = pravoslavná válka, válka o Pravoslaví). Jako o religiozní válce se o ní mluví i v dobových evropských dokumentech, a z nějakého důvodu se celá Evropa třásla, jak to dopadne - protože pokud by převrat neuspěl, evropská "elita" by to pocítila na vlastních hlavách. Občanská válka probíhala v letech 1676-1682, přičemž na straně latiníků bojovali žoldáci z Evropy. V roce 1682 pravoslavné síly opět dobyly Moskvu, pobili bojary-zrádce, obnovili předchozí dynastii a nastoupil opět pravoslavný patriarcha, ale v roce 1685 se povedlo prozápadním provést druhý převrat a nastala nová válka, kde armáda na straně spiklenců byla z 90% tvořena Evropany (proto úbytek obyvatel). Rozsah byl ohromný, jak územní - bojovalo se na území velkém jako Evropa, tak početní - bojovaly proti sobě statisícové armády. Tehdejší chování interventů si nic nezadalo se zonderkomandy hitlera, jedna z epizod, která "nějak" z oficiální historie zcela vypadla, je například vyvraždění všech 100.000 obyvatel města Astrachaně kvůli podezření, že se mezi nimi skrývá právoplatný potomek předchozí pravoslavné carské dynastie.

Poté, co v roce 1682 byl první převrat smeten a obnoven pravoslavný pořádek, následovala reakce - v roce 1683 se sjednocená Evropa pod Vídní nebránila před Turky. Po druhém převratu v r. 1685, kdy byla na moskevském trůně opět loutka Evropy a jezuitů, nastala další občanská válka trvající do roku 1689, kdy byli z Ruska opět vyhnáni všichni Evropani, a která se v historii odrazila jako podivné "krymské" a další pochody Petra I. V roce 1686, v situaci kdy se zdá že převrat se podařil, evropská loutka na trůně uzavírá tzv. "věčný mír", nyní oficiálně s Polskem, reálně se Svatou říší Římskou a Evropou celkově, tj. věčné potvrzení osvobození Evropy od závislosti na moskevském trůně. Porážka "turků" pod Vídní se považuje oficiálně za "poslední bitvu středověku" a "věčný mír" za mega-významnou událost, což sedí, pokud pod "středověk" chápat závislé postavení Evropy na Moskvě. Mnohé to vysvětluje i v strachu a nenávisti Západu k Rusku dodnes.
Ve skutečnosti ale Vídeň dobyta byla a v letech 1683-1686 byla pod kontrolou Moskvy, o čemž svědčí dobové rytiny, kde na je hlavní katedrále pravoslavný půlměsíc namísto kříže, a hlavně pak artefakt dodnes vystavený ve vídeňském muzeu, "figa Sulejmanovi" - goo.gl/Sii6Ol , která je ale umístěna na pravoslavném půlměsíci, který sundali z víděňské katedrály – a pokud vyryli vítězné gesto na pravoslavný symbol, sundaný z hlavní katedrály, svědčí o tom, že město bylo pod kontrolou pravoslavných sil.
Symbol půlměsíce a osmicípé hvězdy je symbol pravoslaví (před latinizací r.1676), nikoliv islámu, je na spoustě rytin pravoslavných kostelů a chrámů, a na některých fyzicky dodnes.

V Rusku nakonec selhal i druhý latinský převrat, potlačen byl v r.1689, ale situace se zformovala tak, že v Evropě začali uznávat za právoplatného ruského cara svou loutku Petra I. (ve skutečnosti syn pruského kurfiřta Fridricha, později prvního pruského krále Fridricha I.), vybavili ho armádou a Romanovci začali dobývat Rusko od západu, od "Petrohradu", což tehdy byla vojenská báze - oporný bod. Do Moskvy se znovu dobrali podle všeho až v roce 1812, s pomocí Napoleona.
Jak je zřejmé, první Romanovec byl tedy Petr I. "veliký", do té doby vládli potomci Ivana Hrozného.
ps. Romanovci = "Romanoves" (namísto "Romanovs"), jak se o nich referovalo v prvních dokumentech, znamená "Noví Římané" (RomaNoves), a v pravoslavných textech do 17. století se Rusko označuje jako (několikátá v pořadí) "Romejská říše" (nikoliv římská), což bylo chápáno současníky jako "říše ochránců pravoslaví". Pomník Mininovi a Požarskému v Moskvě je sousoší podle všech kánonů toho co dnes známe pod názvem antika a zobrazuje antické postavy, Romanovci se ještě do konce 18. století rádi stylizovali jako „antičtí“ císaři (cézaři).
K dokreslení mozaiky je třeba ještě dodat, že Anglie Stuartovců do převratu Viléma Oranžského (1688) zachovávala loajalitu Moskvě a pravoslaví, stejně jako Francie, kdy francouský vládce označil pruského vládce (kurfiřta Fridricha, pozdějšího prvního krále Pruska - po úspěchu akce) jako "nejproradnějšího ze všech vazalů" a rozpoutal proti němu válku.

V roce 1692 odplouvá Petr z Amsterodamu s flotilou 60 nejmodernějších, právě postavených bojových lodí a po zuby ozbrojenou posádkou, poté co dobývá Narvu a další pevnosti ve Finském zálivu a vytváří oporný bod, tato flotila z historie navždy mizí (jednoduše se vrátila vlastníkům do Holandska). Následně teprve Petr začíná stavět loděnice a své první bojové lodě.

Uvedené nijak nezapadá do tradiční historie, proto několik faktů, které také nijak nezapadají do tradiční historie:

Do konce 17. století byl v Evropě velmi rozšířený žánr "zápisky z Moskovie / z Moskvy", ačkoliv toho bylo spoustu zničeno, zachovala se spousta knih: italů, francouzů, němců, angličanů, holanďanů, švédů, španělů, .... kdo tam jen nebyl. Tyto zahraniční poznámky, knihy, deníky jsou dnes v podstatě jediným hodnověrným pramenem o reálné tamní situaci - romanovcům se nepovedlo vše zlikvidovat a přepsat tak, jak u sebe doma. Vzniká otázka: co že se tak všichni Evropané hrnuli do "toho barbarského" Ruska? Na službu do metropole. Něco jako "zápisky Angličanů z Paříže, Němců z Paříže, Francouzů z Berlína atd.", pokud se vyskytuje, tak v mnohem menší míře, všichni se hrnuli do Moskvy. Také "zápisky Rusů z Evropy" ve středověku je neexistující žánr.

Do r. 1676 se v celé Evropě razily speciální mince tzv. Jefimky, které se na území samotné evropy ale k ničemu nepoužívaly, ale v obrovském množství se vozily do Moskvy přes Archangelsk a Baltik, čímž se zabývali Benátčané, později Anglie. V Rusku se pak kontrolovaly na pravost, tavily a razily se znich kopějky. Jefimky = standardizované mince (váha, čistota) pro odvod daně metropoli. Tzv. hanzovní liga ve středověku byly města pro sběr a odvod této daně, tj. pokladní města. (v tradiční historii nesmysl - "svobodné města" a "svobodná liga", přičemž města jsou v různých státech, které spolu často bojují). Jefimky se razily v různých státech, přičemž na jedné straně bylo domácí označení a na druhé vždy imperský erb Moskovie.

Etiketa a tituly byly ve středověku vše, za porušení etikety se občas i vedly války, vážné důsledky to mělo vždy. Nesprávně uvedený titul svůj nebo cara = pokušení na suverenitu, pokus o separatismus. Z dobových dokumentů vyplývá, že evropští poslové museli před ruským carem provádět složité rituály, dotýkat se čelem země atp., zatímco poslové cara k evropským vládcům se mohli chovat jak chtěli a nic jim nehrozilo. Je například dochován dokument kde se uvádí, že posel ruského cara (kterého v Evropě 17. st. označovali výhradně "Emperor") k španělskému dvoru seřval místního regenta za to, že maloletý následník si dovolil během příjmu posla nasadit pokrývku hlavy, načež domácí spěšně zařídili, aby se incident neopakoval. Pokrývka hlavy ve středověku = symbol moci, hierarchie.

Po roce 1676 a válkách a obč. válkách v Rusku, Petr I., tvářící se pro Evropu jako právoplatný ruský car (ale kontrolující jen malou část Ruska), vysílá posly k evropským panovníkům s žádostmi o peníze, je zdokumentovaná žádost ke Španělsku o několik milionů zlatých Jefimek - obrovská suma v té době. Španělský panovník odmítá s tím, že se špatně daří a pokladna je prázdná. V rámci tradiční historie nedává smysl ani proč by Petr měl chtít tak obrovskou sumu od španělska, ani proč by jim Španělsko mělo dávat. V této verzi: zkouší "pokračovat v tradici", Španělsko cítí že se změnila doba a platit už není třeba, odmítá, ale samotnému požadavku se nediví.

Ještě co se týká Anglie, Holandska a svržení Stuartovců v r.1688 holandským Vilémem Oranžským („Slavná revoluce“ - goo.gl/4aOWz6 ). Do revoluce Anglie podporovala Moskvu a původní dynastii. Holandsko tehdy bylo centrem řízení GP, stejně tak v jisté míře i Benátky. Po „Slavné revoluci“ se začíná řízení GP přesouvat do Anglie a začíná se formovat rusofobní Anglie, kterou známe dnes, v roce 1692 je založena Bank of England, první soukromá "centrální banka" s právem emise státních peněz.

Britská libra = libra (váhová jednotka) „šterlinků“. Co byly „šterlinky“? Nejrošířenější je teorie Waltera de Pinchebeka, podle níž se dříve používal název „Easterling silver“ (stříbro východních zemí), který označoval stříbro čistoty 925, ze kterého se v severním Německu razily taléře. Tu oblast pěti měst Angličané nazývali „Easterling“, to jsou ony Hanzovní města. Libra šterlingů je váhové označení stříbrných mincí, které anglické společnosti dopravovaly do Moskovie z Hanzovních (výběrčích) měst (Anglie měla tehdy výhradní právo na obchodní kontakt s Moskovií). Přitom anglická libra (453.59 g.) se rovná 16-ti taléřům (cca 28.4 gr). Tento systém dovoloval lehce určit čistotu a váhu taléřů: na jednu stranu vah se dávalo librové závaží, na druhou 16 mincí. Pokud váha seděla, stříbro odpovídalo slitině 925 a získávalo povolení na odvoz do metropole. Na mince se nanášela ražba „16 SS“, to znamená 16 Sterling Silver v jedné libře, a razila se imperská značka v podobě Jezdce – erbu Moskvy - goo.gl/AdWizH .
Tyto „16 SS“ mince dnes historikové interpretují jako datum ražby, ale je zřejmé, že je to „16SS“ nikoliv „1655“: postimg.org/image/ok8ybzopz/

Zajímavé je i jméno, přesněji přídavek ke jménu Vilém, v orig. Wilhelm: WilHelm, WilGelm, což se dá vyložit jako "získat moc". Ke jménu si to přidal syn pruského kurfiřta Fridricha, poté co se ten stal v roce 1701 prvním pruským králem. Mnoho záhad ruské oficiální historie vysvětluje i fakt, že Petr I. byl synem pruského kurfiřta Fridricha se Sofií Šarlotou (jednou z dcer otráveného cara Alexeje Michajloviče) a bratrem pozdějšího pruského krále Fridricha Viléma I., který se narodil v r. 1688.

Více zde: leva-net.webnode.cz/products/podle-viry-vasi-bude-vam/

a na oztázku z fóra : Kto potom útočil na Viedeň, moslimskí Turci, pravoslávni Turci alebo to vôbec neboli Turci?

HOXl :

Rusko + spojenci. Jasné je, že mezi Moskvou a Tureckem nebylo před Petrem žádné nepřátelství ani války, stejně tak jako mezi Švédskem a Moskvou. Dobové deníky západoevropanů, bojujících v armádě Petra I., nedělají rozdíl mezi "tatar" a "kozák", kozáci a tataři pokud to tehdy nebylo jen různé označení pro totéž, tak byli na stejné straně. Stejně tak "janičáři", bojují po boku s kozáky za ruského cara a starou víru.
"Janičáři" je v "deníku Gordona" psáno "janczaries" a jsou na službě u cara, se známým přechodem "jan-joan-ioan-ivan" to může být jen označení "carovi vojáci" (Němci nazývali Rusy kolektivně "ivany" ještě ve 2. světové).
"Váni" / Ivani (Slované) může být od kořene "Venedi".

Poté, co se podařilo v Rusku vyvolat občanskou válku, začíná řada převratů a válek v Evropě (doložen rozsáhlý úbytek obyvatel), během nichž jsou začišťováni stoupenci původní víry, co zbyli po Reformaci (Luther pálil lidi na hranici s větší vervou, než katolíci), a následně je pod taktovkou Jezuitů přepisována a synchronizována historie do podoby, jak známe dnes.


Alebo otázka: ale ako a kedy sa dostala Európa pod Rusko, Moskovske kniežastvo ...

HOX :

Je těžké říct něco konkrétního, určitě ale ne "odedávna". Počátky snad v době vlády Ivana Hrozného, podřízené postavení, kdy ruský car byl pro celou Evropu jediný imperátor, trvalo nejspíš jen krátce, v době vlády Alexeje Michailoviče (zavražděn 1676).
Jde o to, že Rusko za Alexeje Michailoviče bylo schopno relativně rychle odpravit kamkoliv moderně vybavenou armádu 200-400 tisíc osob (doloženo dokumenty západoevropanů v Rusku z té doby), zatímco v Evropě tehdy byly velikosti armád řádově nižší, žádný stát se té síle nemohl postavit. Evropané-současníci označují armádu Alexeje za nejsilnější a největší armádu na Zemi.
Takže asi ani chuť se bránit nebyla, ani možnost, ani reálné boje... jednoduše si spočítali 2+2 a uznali svrchovanost cara=imperátora.
Na téma, zda se jednalo jen o platbu daně, nebo to skutečně byl jeden státní celek s metropolí v Moskvě, existují různé pohledy a teorie.

V podstate súhlas. Len si myslím, že to prepojenie EU s Tartáriou nebolo tak krátkodobé-len za I.Hrozného, ale samozrejme - pred Rímom. Rím to narušil a Ivan možno len znovu prepojil- na čas...
Poslední úprava: 19. čec 2016 21:58 od Dušan.
Administrátor zakázal veřejné příspěvky.
Následující uživatel poděkoval: Ramiannka, Zendenisko, ivko, p.hanic, Deva, samomirus

"Rudimenta grammaticae Slavicae" 15. lis 2016 09:56 #14322


 • Příspěvky:1264 Obdržená poděkování 2582
 • Avatar uživatele p.hanic
 • p.hanic
 • SUPER SPECIALISTA
 • OFFLINE
 • Karma: 73
***20161115 - cenzúra prác Daniela Krmana ml.

Prečo táto postava našej histórie nefiguruje u literátov, historikov, jazykovedcov?

1722 15/1513 Biblia_sacra_to_gest_Biblj_swata_etc_Bib1722.pdf
"Sauromatsski pak prědkové byli z těch národú, kteřjžts až po dnes jazyka
Slowenského užívagí. Slowákúm zagisté sám S.HIERONYMUS Bibli přetlumočil."

1787-s21: Biblj_swata_a_neb_wssecka_swata_pjsma1787.pdf
"Sotwa se slowo Páně y slowenskému národu ustně dostalo,
a ay! hned se ono v písebné jemu w meteřském gazyku do rukou dostalo,
aby známost prawdy Boží, kteráž gest podle pobožnosti, y tomuto národu tim
lépe se w užitek obrátiti mohla. Cyrillus y Methodius, prwni národu slowenského,
morawského y českého, písem svatých zwěstovatelé, mezi gynými skutky kázne
swe k lidu tomuto y tento zgewili, že gemu Bibli swatou z Jeronyma latinského přeložili"

Ale i tak dulezité literární plody, jako jsou Dan. Krmana, zná Tablic z rukopisu.
uvádí úplný titul jeho spisu (1704) "Rudimenta grammaticae Slavicae"
"De Slavorum origine Dissertatio" .. 1729 Rudimenta Grammaticae Slavico-bohemicae
D.Krman mluvil na pr. o slovanské autochtonnosti jiz v Rudimenta …

books-s93.krman-Slowakisch-als-Mutter-aller-slavischen-Sprachen.png

in Handschrift "Rudimenta grammaticae slavonicae in gratiam Slovaciorum, lingua slavico-bohemica utenttium" er preist in Distichen das Slovakische als Mutter aller slavischen Sprchen, denn aus ihm stamm das Tschechische, das Kroatische, Russische, Polnische und Mährisch, Bulgarische...

"Hungaria evangelica"


Krman-sk-lit-hochverdiente-Mann2.jpg


Krman_1947-Rudimenta-SK-Mutter-alle-sl.sprachen3.jpg
Administrátor zakázal veřejné příspěvky.
Následující uživatel poděkoval: Dušan, Metod J. Sláv, ivko, horan, lesana, Deva, samomirus

Pedagogika,„Pravda patrí jednoznačne Maďarom“ 04. úno 2019 21:07 #16954


 • Příspěvky:1264 Obdržená poděkování 2582
 • Avatar uživatele p.hanic
 • p.hanic
 • SUPER SPECIALISTA
 • OFFLINE
 • Karma: 73
ramiannka.jecool.net/index.php?option=co...540&Itemid=114#16952
Pedagogika,„Pravda patrí jednoznačne Maďarom“ Dnes 21:03

Ukážka, kam vedie zámerné neriešenie problémov prekladu: ungarisch - magyarisch

ramiannka.jecool.net/index.php?option=co...d=91&Itemid=114#4676
+
Platon Lukasevic Платон Лукашевич 02. úno 2019 21:17 #16947
ramiannka.jecool.net/index.php?option=co...130&Itemid=114#16947
Poslední úprava: 04. úno 2019 21:09 od p.hanic.
Administrátor zakázal veřejné příspěvky.

Zpěv, hudba a tanec u Madarův. 28. zář 2019 19:22 #17435


 • Příspěvky:1264 Obdržená poděkování 2582
 • Avatar uživatele p.hanic
 • p.hanic
 • SUPER SPECIALISTA
 • OFFLINE
 • Karma: 73
ramiannka.jecool.net/index.php?option=co...330&Itemid=114#17434
books.google.at/books?id=IpBEAAAAcAAJ&pg=PA527&

Vesna: list pro belletristiku, uměni a literaturu. 1851, s.527

Zpěv, hudba a tanec u Madarův.
„Zpěv maďarský ozýval se již i v divadlech cizozemských, hudebníci maďarští zvelebili hudbu národní již i v koncertech londýnských a pařížských, tance maďarské s oblibou tancují se již
i na bálech zahraničných a ve Vídni od baletův divadelních je provozované přijalo vzdělané obecenstvo s hlučným, nadšeným potleskem."
Таk jsme četli nedávno v jedněch novinách maďarských v obšírném článku, s pýchou netajenou
o trojlístku života společenského zábavného u Maďarův, totiž o zpěvu, hudbě a tanci jednajícím. Kdo nevniknul hlouběji do toho zábavně — společenského života maďarského, ten čtoucí podobná panegyrika představuje sobě snad Maďary za národ, zpěvem, hudbou a tancem nad všechny ostatní slynoucí. My měvše již častěji příležitost podobné bombasty samochlouby maďarské čísti a slyšeti nalezli jsme v tom pobídku, aby sme se o tom vychváleném zpěvu, hudbě a tanci maďarském několika slovy zmínili. Delší náš pobyt mezi tímto zpěvecko-hudebně-tanečným národem a s tím spojená zkušenost ručí nám za pravdivé propátrání a vylíčení těchto vychválených vlastností maďarských.

**** tu patrí odkaz na Jožka Piťu - huslistu - národovca

Otázka znie:
Prečo na Morave nepoznáme "Zigeuner musikanten" z rovnakého obdobia?
Prečo v trenčianskom komitáte neboli v tej dobe "Zigeuner" ako muzikanti?

Doporučujem si dobre prečítať pdf z linku #17434
Poslední úprava: 28. zář 2019 19:29 od p.hanic.
Administrátor zakázal veřejné příspěvky.
Následující uživatel poděkoval: samomirus

Vengerske korolevstvo Rusi - Kubarev 09. lis 2019 15:33 #17527


 • Příspěvky:1264 Obdržená poděkování 2582
 • Avatar uživatele p.hanic
 • p.hanic
 • SUPER SPECIALISTA
 • OFFLINE
 • Karma: 73
Валерий КУБАРЕВ > Модернизация России > Венгерское королевство Руси
www.kubarev.ru/ru/content/382.htm

Aj takto sa dajú interpretovať dejiny...


Венгерское королевство Руси

В нашей работе «Реконструкция династических связей Рюриковичей в IX–XI веках» [1], мы блестяще доказали, что первые Рюриковичи были императорами–соправителями Македонской династии под названием Лакапины. К Рюриковичам/Лакапинам относились не только прямые потомки Рюрика, но его племянники и их потомство, то есть двоюродные братья сына Рюрика, Игоря Рюриковича – Бат Угыр, Мардан и Алмуш – дети старшего брата Рюрика/Лачина – Габдуллы Джилки.

В наших ранних исследованиях не удалось провести атрибуцию старших детей Алмуша/Алмыша по именам Казан/Газан и Арбат. Мы можем точно утверждать, что они не стали императорами–соправителями Нового Рима. Куда же они делись с политического пространства Византийской Империи, Великой Болгарии – Державы и Руси?

Выдвинем гипотезу, по которой Алмуш, Казан и Арбат вышли с ордой угоров/мадьяр из Поволжья на Запад, захватили Великую Моравию и создали Венгерское королевство. Потомки Арбата основали венгерскую королевскую династию Арпадов.

При этом мы должны понимать, что Алмуш, Казан и Арбат были этническими финно–угорами из Рода Руси, гаплогруппа N1c1, и кровными родственниками–кузенами по мужской линии Македонской династии Византии и Рюриковичей/Лакапинов Руси.

Из истории Венгрии известны князья и короли династии Арпадов.

Арпады (венгерский язык Árpádok, хорватский язык Arpadovići, словацкий язык Arpádovci) — династия князей, а с 1000 года династия королей Венгрии, правившей в 889 –1301 годах [2–4].

Князья:

Арпад (889—907);
Жольт (907—947);
Файс (947—955);
Такшонь (955—970);
Геза (970—997);
Иштван I Святой (997–1000).

В начале XI века князья Венгрии обрели независимость и стали называться королями. Надо понимать, что «зависимыми» князья Венгрии могли быть только от Державы или Нового Рима – Византийской империи.

Короли:

Иштван I Святой (1000—1038); Пётр Орсеоло (1038—1041); Аба Шамуэль (1041—1044); Пётр Орсеоло (1044—1046); Андраш I (1046—1060); Бела I (1060—1063); Шаламон (1063—1074); Геза I (1074—1077); Ласло Святой (1077—1095); Кальман Книжник (1095—1116); Иштван II (1116—1131); Бела II Слепой (1131—1141); Геза II (1141—1162); Иштван III (1162—1172); Ласло II (1162—1163); Иштван IV (1163—1165); Бела III (1172—1196); Имре (1196—1204); Ласло III (1204—1205); Андраш II (1205—1235); Бела IV (1235—1270); Иштван V (1270—1272); Ласло IV Кун (1272—1290); Андраш III (1290—1301).

Сведем данные о первых князьях Венгрии вместе с царями Державы в Таблицу № 1.
.....
Используем для анализа Рисунок № 1 из работы [1], на котором изображены родовые древа потомков Русь Айдара, христианское имя Лео – основателей европейских царских династий по булгарской летописи Джагфар Тарихы [5].

Даже поверхностное ознакомление с Таблицей № 1 и Рисунком № 1 дают полную тождественность части имен царей и князей Великой Болгарии – Державы с именами первых князей Венгрии: Джилки это Идьек, Алмуш это Алмош, Казан это Курсан, Арпад это Арбат и Жольт это Джанкын. При этом совпадении имен мы обнаруживаем хронологический сдвиг вниз на 30 лет в годах правления и жизни венгерских князей. Разрыв вызван, видимо, трудностью стыковок европейских хроник с летоисчислением венгров, булгар, Руси и византийцев. Естественно, мы вынуждены будем исправить неточности венгерских летописей, полагаясь на хорошую совместимость наших исследований и датировок булгарских, русских и византийских хроник.

Например, в ПВЛ [6] говорится о прохождении угров под руководством Олмоша через Киев: «Шли угры мимо Киева горою, которая прозывается теперь Угорской, пришли к Днепру и стали вежами: ходили они так же, как теперь половцы»

В работе [7] даже делается вывод о том, что Олмош (то есть Альмош) возглавлял мадьярские племена при переходе под Киевом и даже мог быть основателем Церкви Святого Николая на Аскольдовой могиле. Современные историки полагают, что такая трактовка событий маловероятно как в силу хронологических нестыковок, так и в силу языческого вероисповедания Альмоша и тогдашних венгров. Напротив, мы полагаем мнение Брачевского [7] верным.
...
Учтем, что правление Державой после смерти Казана перешло к Михаилу и его потомкам [1]. Сын Казана по имени Талиб/Улеб стал визирем (Премьер–министром) Державы и не оставил потомства. Из правителей Державы выпадает Арбат, который не стал ни царем Державы, ни императором–соправителем Нового Рима.

Получается, что хронологический сдвиг венгерские хроники компенсируется удивительно длительным правлением князя Жольта (896–947), который в 10 лет якобы стал правителем Венгрии в 907 году и потом царствовал сорок лет в 907–947 годах. Именно в этот диапазон укладывается разрыв около 30 лет, обнаруженный нами.

Вернемся к годам жизни Альмоша по версии традиционной истории (820–895). Согласно нашей гипотезе Альмош это Алмуш (850/855–925/931) булгарских хроник [5], он же император – соправитель Христофор Лакапин, правление (921–931) [1]. Отец Алмуша по имени Джилки родился в 820 году, поэтому Алмуш появился на свет в диапазоне дат 850–855 годов. Поэтому мы можем точно датировать годы жизни прародителя венгерской династии Идьека (820–882), он же Джилки, и Альмоша (850/855–925/931), он же Алмуш. Соответственно Казан, он же Курсан, и Арбат, он же Арпад, могли появиться на свет около 875–880 годов. Годы жизни Казана/Курсана будут (975–930), а его младшего брата Арбата/Арпада – (880 – 933). Сведем полученные данные реконструкции в Таблицу № 2. Точность наших датировок составляет несколько лет в обе стороны.
,,,
Таким образом, князья и основатели Венгерского королевства правили в следующие периоды времени, причем первым правителем венгерских земель был Альмош с 895 года:

Идьек (855–882) он же Правитель Державы – Великой Болгарии Джилки;
Альмош (895–925) он же Император–соправитель Христофор Лакапин;
Курсан (925–930);
Арпад (925—933);
Жольт (933—947);
Файс (947—955);
Такшонь (955—970);
Геза (970—997);
Иштван I Святой (997–1000).

Перейдет к реконструкции событий и датировок основания Венгерского королевства и династии Арпадов по нашей гипотезе с учетом результатов работы [1] и анналов [5].

С 870–х годов активно формировалась огромная Булгарская империя Руси. В Константинополе с 867 года на престол империи вернулись Флавии – Русь в лице императора Василия I Македонянина, основателя Македонской династии. Престол Державы – Великой Болгарии перешел к мусульманину Габдулле Джилки в 855 году. В 862 году христианин Рюрик/Лачин возглавил северные владения Державы – Новгородские и финно–угорские земли. В 867 году Русь под руководством князей Аскольда и Дира крестилась в Константинополе. На политическую арену вышли многочисленные потомки Урус Айдара и его сыновей, поддерживающие Василия Македонянина и его детей Лео Философа/Вещего Олега и Александра Македонского. В далекой Средней Азии и на Кавказе укреплялись дружеские государства Великой Болгарии, находящиеся в подчинении у Державы.

Власти и земель не хватало для всех родственников клана Руси. Началась военная экспансия Державы на Запад. Её возглавил Алмуш и его старшие сыновья Казан и Арбат. Направления ударов были направлены на Балканы и Великую Моравию.

В 892 году Держава напала на Великую Моравию. Орда угоров/мадьяр, под руководством Алмуша, переселилась с Волги через хазарские и Кара–Булгарские (Киевские) земли в Центральную Европу, первоначально обосновавшись на свободных угодьях северной Моравии – на территории современной Венгрии. Безусловно, переселение получило военную поддержку остальных кланов элиты Руси–Державы. Кроме того, политическую и военную помощь угорам Алмуша оказали «византийцы». Речь идет о дяде Алмуша – императоре Лео Философе или Вещем Олеге, который стал полноправным правителем с 886 года.

Войска Алмуша и Лео Философа вместе воевали с дунайскими болгарами в 895 году. Дунайские болгары сумели выстоять и отбросить войска интервентов. При этом надо правильно понимать, что цари и элита дунайских болгар были близкими родственниками Роду Руси и Македонской династии, а также царям Волжской Болгарии.
...
Затем, несколько лет подряд войска Алмуша и его сыновей Казана и Арбата вели военные действия против Великой Моравии, постепенно отвоевывая территорию у славян. В 896 году орды угоров расселились на малонаселённых землях Великой Моравии вдоль верхнего и среднего течения Тисы, а в 900–901 годах стали переходить Дунай и селиться на правой его стороне. Тогда же угоры (венгры) под предводительством князя Арпада окончательно разгромили Блатенское княжество. В конфликте славян с ордами Алмуша и его сыновей на стороне Великой Моравии выступали немцы (баварские войска). Венгерские источники называют захват земель Великой Моравии угорами Руси «Завоеванием Родины на Дунае».

В 907 году войска Руси и будущих венгров помогли Лео Философу/Вещему Олегу вернуть трон империи и добиться признания Константина Багрянородного, сына Лео наследником престола Македонской династии. Соответственно, «венгерский князь» Курсан не мог быть убитым в 904 году королем Людовиком IV Дитя. Летопись [5] называет дату смерти Казана – 930 год. Параллельно этим событиям на Востоке в 900–913 годах Александр Македонский (император 912–913) создал свою империю от Египта до Индии.

В том же 907 году произошла знаменитая битва при Прессбурге (Прешпороке) или Братиславе. После битвы угоры оккупировали восточную часть нынешней Австрии и всю Великую Моравию, ставшую базой походов в соседние страны. Опустошительные экспедиции угров (будущих венгров) в Германию, Францию, Испанию и Италию (Ломбардию) продолжались всю первую половину X века до 955 года, когда король Оттон I Великий нанес им сокрушительное поражение в битве при реке Лех, остановившее угорское нашествие. Соответственно, Держава или Империя Руси проводила экспансию на Запад до середины 950–х годов. В боевых действиях на западном направлении угорам Руси помогали военными и политическими средствами Роман I Лакапин, он же Игорь Рюрикович, и Держава в лице своих правителей. Затем военные аппетиты Руси и Македонской династии удовлетворялись за счет дунайских булгар, которые были окончательно побеждены в начале XI века.

Таким образом, западные владения Булгарской империи Руси пополнились в начале X века Великой Моравией и другими славянскими владениями Центральной Европы. Царь Алмуш с тронным именем Христофор в 921 году получил титул императора–соправителя двоюродного брата Романа I Лакапина (920–945), он же Игорь Рюрикович, и молодого императора Константина Багрянородного.

Делами будущего Венгерского королевства занялись дети Алмуша – Казан, он же Курсан, и Арбат, он же Арпад. При этом у Алмуша были еще сыновья – Михаил и Мал, ставшие императорами–соправителями Нового Рима. В записях императора Константина Багрянородного отмечено [8], что у Арпада было 4 сына: Таркапус (Тархош, Таркчау), Иелах (Юлее, Елек), Иутоцус (Юташ), Залтас (Жольт), а по другим данным – ещё и сын Левенте. В булгарских летописях [5] Жольт называется Джанкын.
....
Казан/Курсан погиб около 930 года. ТИ считает, что семья Курсана поселилась в районе Обуды, где построила замок Курсанвара. Говорят, что после смерти Курсана члены его семьи сменили фамилию на Карталь. Карт–эль в переводе с тюркского языка есть «Старший род». Правда, мы не понимаем, почему название рода угоров Руси образовалось от тюркского слова. Сын Курсана по имени Талиб/Улеб, в крещении Василий, был оскоплен и стал Премьер–министром Византийской империи Василием Лакапином формально с 945 по 985 года.

Младший сын Арбат/Арпад прожил на несколько лет дольше своего брата. Жольт, он же Джанкын продолжил княжеский род Арпадов в Венгрии. Затем князьями стали Файс и Такшонь. В это время хронология правления венгерских князей становится точной, поэтому мы не станем подробно ее рассматривать.

В начале XI века угоры, переселившиеся на просторы Великой Моравии, перестали нападать на соседей и завели оседлый образ жизни. Их связи с Волжской Болгарией и Державой стали слабеть, что выразилось в появлении формальной независимости Венгерского государства. ТИ считает, что именно тогда появились первый король Венгрии – Иштван I Святой (1000–1038).
...
Этнический угор Руси, король Венгрии Андраш/Андрей I (1046–1060) женился на Анастасии, дочери Ярослава Мудрого, он же Константин Мономах, и получил в дар Шапку Мономаха в 1046 году. Фактически король Андрей был близким родственником своей жены, так как оба они имели одного предка Урус Айдара, жившего за 200 лет до свадьбы.

Династия Арпадов пресеклась в 1301 году со смертью короля Андраша III (1290—1301). Однако, согласно семейным легендам, прямыми потомками Арпадов по мужской линии являются бельгийский дворянский род Круа и шотландский клан Драммонд. Однако недавние генетические тестирования бельгийского рода Круа отнесли их к индоевропейцам, гаплогруппа I1, а шотландцев клана Драммондов – к европейцам, гаплогруппа R1b1. По этим причинам мы не можем считать их наследниками династии Арпадов по мужской линии. Возможна их связь с Арпадами по женской линии.

Религиозная жизнь основателей Венгерского государства была непростой. Первые князья – каганы Венгрии в IX–X веках исповедовали Ислам и Тенгрианство. Часть из них была христианами, например христианство для коронации принял Алмуш/Альмош и стал императором–соправителем Христофором Лакапином. Но уже во второй половине X века все угорские князья Венгрии приняли христианство.

Генетически Арпады являются этническими угорами Руси, гаплогруппа N1c1. Мы располагаем двумя модальными гаплотипами [1], которые должны быть наиболее близки к представителям династии Арпадов.

Для исследования использовалась информация из базы данных американской компании Family Tree DNA международного проекта Rurikid. Ниже мы приводим гаплотипы со значениями аллелей, выписанных в одну строку по стандарту компании Family Tree DNA.

Стандарт Family Tree DNA (локусы 1–67):

DYS# 393 390 19 391 385a 385b 426 388 439 389–1 392 389–2 458 459a 459b 455 454 447 437 448 449 464a 464b 464c 464d 460 GATA H4 YCAIIa YCAIIb 456 607 576 570 CDYa CDYb 442 438 531 578 395S1a 395S1b 590 537 641 472 406S1 511 425 413a 413b 557 594 436 490 534 450 444 481 520 446 617 568 487 572 640 492 565

1. Исходный вычисленный модальный (базовый) гаплотип князей Рода Руси – Флавиев соответствует родовому древу: Тит Веспасиан Флавий (9–157/184) – Кубрат (570–665) он же Геракл Август Флавий – Русь Айдар (797–885) – Рюрик/Лачин (822–879/882) и Джилки (820–882). Линия 9–820 годов, возраст более 1200 лет:

14 23 14 11 11 13 11 12 10 14 14 30 16 9 9 11 12 25 14 19 28 14 14 15 15
11 11 18 20 14 15 16 18 34 34 13 10 11 8 15 17 8 8 10 8 11 10 12 21 22 13 10 12
12 16 7 13 20 21 15 12 11 10 11 11 12 11

2. Вычисленный модальный (базовый) гаплотип русских–литовских Рюриковичей, они же Ольгердовичи (1300 год, возраст не более 700 лет):

14 23 14 11 11 13 11 12 10 14 14 30 18 9 9 11 12 25 14 19 28 14 14 15 15
11 11 18 20 14 15 16 19 34 34 14 10 11 8 15 18 8 8 10 8 11 10 12 20 22 14 10 12
12 18 7 13 21 21 16 12 11 10 11 11 12 11

Совсем недавно венгерский профессор Тибор Фехер заявил, что его научная группа исследовала в гробницах ДНК останков воинов династии Арпадов и идентифицировала два из них как гаплогруппу N1c1 [9], что частично подтверждает нашу гипотезу.

Доктор исторических наук и доктор теологии,

Великий Князь

Валерий Викторович Кубарев

08–11.01.2013.

Библиография:

[1] Кубарев В.В., Реконструкция династических связей Рюриковичей в IX–XI веках, доклад на XXV Международной конференции по проблемам Цивилизации, РосНоУ, Москва, Россия, 21–22.12.2012. Ссылка: www.kubarev.ru/ru/content/380.htm
[2] История Венгрии. Том 1. Издательство: Наука, 1971.
[3] Korai Magyar Történeti Lexikon (9–14. század), főszerkesztő: Kristó, Gyula, szerkesztők: Engel, Pál és Makk, Ferenc (Akadémiai Kiadó, Budapest, 1994)
[4] Kristó, Gyula: A Kárpát–medence és a magyarság régmúltja (1301–ig) (Szegedi Középkortörténeti Könyvtár, Szeged, 1993)
[5] Бахши Иман, Джагфар Тарыхи (Летописи Джагфара) Гази–Барадж Тарыхи (Летопись Гази–Бараджа), I – III том. Ссылка: www.kubarev.ru/ru/content/346.htm
[6] Повесть Временных Лет (ПВЛ), 898 год.
[7] Брайчевский М. Ю., Утверждение христианства на Руси. — К., 1989. — С. 100.
[8] Константин Багрянородный, Об управлении империей.
[9] Professor Tibor Feher.
Poslední úprava: 09. lis 2019 15:38 od p.hanic.
Administrátor zakázal veřejné příspěvky.
Následující uživatel poděkoval: samomirus

Vengerske kráľovstvo a Kyjevská Rus 01. pro 2019 22:32 #17636


 • Příspěvky:1264 Obdržená poděkování 2582
 • Avatar uživatele p.hanic
 • p.hanic
 • SUPER SPECIALISTA
 • OFFLINE
 • Karma: 73
" V celom historickom období bola medzi nami veľká spolupráca.
Len za Arpádovcov bolo 22 dynastických svadieb medzi Kyjevskou Rusou a Uhorským kráľovstvom"
HSL_22Arpadovcov-dynasticke-svadby-kyjevskou-rusou.jpeg
Nie je to zvláštne, že sa o týchto vzťahoch nedočítate v žiadnej učebnici dejepisu?!

Otázka: "A to sa tí Arpádovci ako rozprávali so svojimi dynastickými partnermi?"
"To tam mali tlmočníkov?"
Administrátor zakázal veřejné příspěvky.

1790 preklad z fr do maďarčiny bol problém 03. úno 2020 20:22 #17929


 • Příspěvky:1264 Obdržená poděkování 2582
 • Avatar uživatele p.hanic
 • p.hanic
 • SUPER SPECIALISTA
 • OFFLINE
 • Karma: 73
CV1790s99-problem-prekladu-fr-hu.jpeg


Chronicon viennense, oder, Neueröffneter österreichischer ...
Carl Christian Viktor - 1790
books.google.de/books?id=pz8FAAAAIAAJ&pg=PA99&
s99
*) Man wird mir verzeihen, daß ich für diejenigen, welche von der Ungarischen Sprache keine oberflächliche Kenntniß haben, diese Note bayfüge. Sie ist an Ausdrücken und Worten arm, zieht ihre Bedürfnisse aus verschiedenen Sprachen, und ist, aller Mühe ungeachtet, noch keines mittelmäßigen Grades der Politur fähig gewesen Ungarn hat nur einen Pezzeli aufzuweisen, welcher Voltaire's Henriade übersetzte. Welche Schwierigleiten er hatte, um den Sinn des Französischen Dichters in diese Sprache zu bringen , hat er selbst gestanden. Ein Ungar, welcher etwas ins Ungarische übersetzte, sagte zu mir: „Ich glaubte immer. Ungarisch zu können, aber jetzt finde ich meine Armuth , da ich für zwey so geringe deutsche Worte keinen Ausdruck in meiner Sprache finde." Übrigens hat die Spreche durch die vielen ek, ak und ok etvas unangenehmes, und die allzuvielen e geben ihr etwas Geitzartiges, ungeachtet Molnar in der Vorrede zu seiner Grammatik behauptet, daß sie ganz zum Liebeln gemacht sey.

„Nech mi je odpustené, že som túto poznámku pridal k tým, ktorí nemajú povrchné znalosti z maďarského jazyka. Je chudobná na výrazy a slová, čerpá z rôznych jazykov a napriek všetkému úsiliu sa jej zatiaľ nepodarilo dosiahnuť priemernú úroveň uhľadenosti jazyka. Uhorsko má iba jeden Pezzeliho, ktorý prekladá Voltairovu Henriadu. Sám sa priznal, aké ťažkosti musel prekonať preniesť význam francúzskeho básnika do tohto jazyka. Maďar, ktorý niečo preložil do maďarčiny, mi povedal: „Vždy som si myslel, že viem po maďarsky, ale teraz nachádzam svoju chudobu, pretože pre dve malé nemecké slová nemôžem nájsť žiaden výraz v mojom jazyku. “Mimochodom, reč má veľa nepríjemností kvôli mnohým ek, ak a ok a príliš veľa e jej dáva niečo duchovné ,
bez ohľadu na Molnara, ktorý v predslove k jeho gramatike tvrdí, že je stvorená výlučne k zamilovaniu.“
+
ramiannka.jecool.net/index.php?option=co...600&Itemid=114#17927
Poslední úprava: 03. úno 2020 20:23 od p.hanic.
Administrátor zakázal veřejné příspěvky.

1790 preklad z fr do maďarčiny bol problém 24. úno 2020 02:29 #18028


 • Příspěvky:1003 Obdržená poděkování 1972
 • Avatar uživatele IvanSk
 • IvanSk
 • SUPER SPECIALISTA
 • OFFLINE
 • Karma: 55
Část zprávy je pro hosty skrytá. Pro zobrazení celé zprávy se prosím přihlašte nebo registrujte.
Administrátor zakázal veřejné příspěvky.
Následující uživatel poděkoval: Dušan, Metod J. Sláv, Jozef Stanislav VŠ, p.hanic, samomirus

Základné otázky našej minulosti (ZOnM) 20. srp 2020 21:55 #18454


 • Příspěvky:4935 Obdržená poděkování 7352
 • Avatar uživatele Dušan
 • Dušan
 • SUPER SPECIALISTA
 • OFFLINE
 • Karma: 86
Hrabal som sa trochu v starých novinových výstrižkoch. Ešte z 90-tich rokov. Žiaľ všade nevidno z akých novín sa strihalo, ale pravdepodobne tento je z bývalej "Republiky". Citát z "OTTOVHO SLOVNÍKA" potvrdzuje niečo o originalite našej piesne...
Velestr5a.jpeg


Snmekobrazovky2020-08-20v23.43.49.png
Administrátor zakázal veřejné příspěvky.
Následující uživatel poděkoval: Jozef Stanislav VŠ, p.hanic, samomirus

Hudba, zpev moravských Slovákov 21. srp 2020 18:48 #18463


 • Příspěvky:1264 Obdržená poděkování 2582
 • Avatar uživatele p.hanic
 • p.hanic
 • SUPER SPECIALISTA
 • OFFLINE
 • Karma: 73
Slovensko: sborník statí věnovaných kraji a lidu slovenskému
1901 - ‎Zobrazenie úryvkov
Nájdené v tejto knihe – strana 116
... samy nové a nové způsoby vymýšlejíce. Vzorky i jména jejich berou si z přírody. # "V · *-.-* = - AD._LIEBSCHER STATEK Z HROZENKOVA.
[11n," Podstatný rozdíl slovenského nář čí těchto osad jest hláska r za ř slovenštiny moravské. ... Ze všech kmenů moravských jediní Slováci valnou většinou zachovali svůj starodávný národní kroj ve všech částech přesný a neporušený. ...
Když polévají v jizbě a v síni zem, dívky slovenské necákají vodou leda bylo, nýbrž napodobují tytéž ...

Tschechisches Lesebuch, mit Glossar - Strana 13
Emil Smetánka - 1914 - ‎Zobrazenie úryvkov
Slováci bývali odjakživa a jsou posud ze všech kmenů moravských nejvíce milovní hudby a zpěvu . Všech písní moravských dosud sebraných může se počítati k pěti tisícům . Z těch dobrá polovice je plodem a majetkem kmene slovenského a ...

Moravské Slovensko - Zväzok 2 - Strana 502 * nie Slovácko!
Lubor Niederle - 1922 - ‎Zobrazenie úryvkov
Slovenský lid jest od přírody nadán nejen silou tělesnou , nýbrž v míře snad ještě větší silou duševni . Vstoupíte - li do ... Také hudby a zpěvu bývali od jakživa a jsou posud ze všech kmenů moravských nejvíce milovní Slováci . Všech písní …


Lid a národ: Sebrané rozpravy národopisné a literární...
* slovenské a či slovácka?
František Bartoš - 1885 - ‎Zobrazenie úryvkov
Nájdené v tejto knihe – strana 91
Plachty, gatě, náramky na košilách sešívají „stínkem“, t. j. křížovým stehem, aby nebyl hrubý šev. - Když polévají v jizbě a v síni zem, dívky slovácké necákají vodou leda bylo, nýbrž napodobují tytéž vzorky jako na vyšívání, polévajíce dnes „na ...

Ottův slovník naučný: Illustrovaná encyklopædie obecných ...
1901 - ‎Zobrazenie úryvkov
Nájdené v tejto knihe – strana 641
Podstatný rozdíl všech těchto podřečí je hláska za ř slovenštiny moravské: Tri a tricet krepełek preleté to pres naše pole. Slováci jediní ze všech kmenů moravských zachovali posud kroj národní celkem neporušený. Mužský oblek na všední …
+
Nájdené v tejto knihe – strana 643
Náš Slovák se sice také Boha, bojí, ale velmi mnoho. Zdobíť se ... Charakteristický jest v té příčině způsob, jakým Hanák a Slovák dávají ... Hudby a zpěvu bývali od jakživa a jsou posud ze všech kmenů moravských nejvíce milovni Slováci.

books.google.sk/books?id=9loRwZvJxUoC&pg=PA643


Česká čitanka: českoslovanské mládeži v Americe
- Strana 86
Vojta Beneš - 1912 - ‎Zobrazenie úryvkov
Z kmenů moravských jediní Slováci zachovali posud kroj národní celkem neporušený . Mužský oblek ... Za deštivého počasí Slovák přehodí přes sebe širokou halenu se čtverhranným obojkem vzadu , jemuž také cimbál říkají . Za to sváteční ...

Vizovský okres - Strana 19
František Vácslav Peřinka, ‎František Dvorský - 1907 - ‎Zobrazenie úryvkov

V okrese Vizovském právè jako v sousedním Klobuckém stykaji se dva národni kmeny moravské, valasskyI a slovensky, Jelikoi nasi predni badatelé rizirodopisnív pokládaji moravské Slováky, Valachy а uherské Slováky za jediny kmen, jen ...

Kniha pro každého Moravana - Strana 93
Vincenc Brandl - 1863
... Slováci a Lužičané náležejí . “ Staří spisovatelé vyobrazují nám Slovany co národ mnohými vlohami nadaný , hudby a zpěvu milovný , orbství a pastvě oddaný a v stalých sídlech bydlící . Kmenové slovanští na baltickém a adriatickém moři ...
books.google.sk/books?id=TXdRa1FZDt4C&pg=PA93
Administrátor zakázal veřejné příspěvky.
Následující uživatel poděkoval: Dušan, samomirus
Vygenerováno za 0.422 sekund


Copyright © 2013.Ramiannka All Rights Reserved.